Контакти

Виконується предметна та архітектурна візуалізація 3D проектів:

  1. Інтерактивна візуалізація з використанням WebGL2 Babylon.js використуэться для розміщення на веб-сайтах. Інтеграція на сайт сторінки з візуалізацією WebGL2 нескладна.
  2. Рендери растрових зображень та анімації 3D моделі з використанням Blender 3D.

Контакти email-адреса —